Firma Usługowo-Handlowa EKO-TOP Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów

Uprawnienia do reprezentowania:
Zarząd:
Paweł Gunciarz

Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy Rzeszów XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto: BRE Bank S.A  14 1140 1225 0000 5600 9200 1001
Nr KRS 0000050621
NIP PL 8131021314
REGON 690343725
kapitał zakładowy: 6 257 000,00 PLN

Drukuj