Działalność edukacyjna

Firma EKO-TOP Sp. z o.o. poza kluczowymi obszarami działalności prowadzi także przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu ochrony środowiska oraz promocji zbiórki odpadów i recyclingu surowców wtórnych wśród najmłodszych.

Kolejny rok wspieramy akcję Związku Międzygminnego „Wisłok” pt. „Przybysz z Planety Weee” skierowaną do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, mającą na celu kształtowanie świadomości młodzieży na temat ochrony środowiska naturalnego. Zadaniem uczniów w kolejnych edycjach konkursu jest zorganizowanie na terenie szkół zbiórki odpadów Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz skonstruowanie ze zgromadzonych odpadów dowolnej postaci.

W ramach udziału w powyższym przedsięwzięciu „EKO-TOP” Sp. z o.o. zapewnia obsługę logistyczną uczestników konkursu (odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów) oraz jest fundatorem nagród dla konstruktorów najciekawszych rzeźb.

Drukuj