Polityka środowiskowa i jakości

Firma Usługowo-Handlowa EKO-TOP Sp. z o.o. gwarantuje swoim klientom profesjonalną obsługę w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W trosce o bezpieczne środowisko zapewniamy profesjonalną i najwyższą jakość świadczonych usług gospodarowania odpadami, uwzględniając potrzeby i oczekiwania naszych klientów oraz pozostałych stron zainteresowanych poprzez:

 • terminową realizację odbiorów odpadów,
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji obrotu odpadami,
 • indywidualne podejście do potrzeb Klienta,
 • rozwój posiadanej infrastruktury,
 • przestrzeganie wszystkich wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Deklarujemy ciągłą poprawę skuteczności naszych działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, jak również dążenie do spełniania wymagań wynikających z przepisów dotyczących środowiska.

Stawiamy przed sobą główne cele jakościowe i środowiskowe:

 • nieustanny rozwój firmy oraz utrzymanie pozycji lidera na rynku,
 • podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników,
 • ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług,
 • redukowanie liczby reklamacji,
 • ochronę wód powierzchniowych i podziemnych,
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • ochronę gleby,
 • racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody.

Zadeklarowane cele będziemy realizować poprzez spełnienie wymagań ustawowych i przepisów, zwiększenie świadomości pracowników oraz wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiska; zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001 i ISO 14001.

W realizację niniejszej polityki jakości i środowiska zaangażowany jest Zarząd i wszyscy pracownicy Firmy Usługowo-Handlowej EKO-TOP Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Drukuj