Sukces firmy tworzą ludzie

Sukces firmy możliwy jest dzięki ludziom, którzy dla niej pracują. Zarząd EKO-TOP Sp. z o.o. dba o rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację strategicznych celów firmy.
EKO-TOP Sp. z o.o. zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, których wiedza i doświadczenie przyczyniają się do sukcesu całego przedsiębiorstwa.

Paweł Gunciarz
Prezes Zarządu
tel. +48 17 773 55 70
Drukuj