Oferta dostosowana do wymagań klienta

 • Odpady medyczne i weterynaryjne

  Nasza oferta skierowana jest do podmiotów wytwarzających odpady z grupy 18, a w szczególności do... więcej

 • Odpady przemysłowe

  Firma EKO-TOP oferuje odbiór i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych pochodzących od firm produkcyjnych, instytucji oraz klientów indywidualnych... więcej

 • Opakowania

  W celu zapewnienia właściwego magazynowania oraz transportu odpadów Spółka EKO-TOP zapewnia swoim klientom możliwość zakupu lub dzierżawy opakowań i pojemników dostosowanych do poszczególnych rodzajów odpadów... więcej

 • Transport

  W ramach prowadzonej działalności Firma EKO-TOP zapewnia transport odbieranych odpadów wyspecjalizowanymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju odpadów oraz potrzeb klientów... więcej

 • Dokumentacja

  Firma EKO-TOP proponuje swoim Klientom współpracę w zakresie kompleksowej obsługi dokumentacji odpadowej... więcej

 • RESPRAY

  Nowoczesny system zbierania sprawdza się we wszystkich zakładach, w których znajdują się opakowania po aerozolach i piankach montażowych. więcej

Drukuj