Firma EKO-TOP oferuje odbiór i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych pochodzących od firm produkcyjnych, instytucji oraz klientów indywidualnych, m.in.

 • odpady farb, lakierów i rozpuszczalników
 • odpady z obróbki i powlekania metali
 • odpady z obróbki mechanicznej i fizycznej tworzyw sztucznych
 • odpady pochodzące z demontażu pojazdów ( opony, tworzywa sztuczne, filtry olejowe, szyby)
 • elementy izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest ( płyty pokryciowe, rury i elementy ocieplenia)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt RTV, AGD, komputery i akcesoria elektronarzędzia
 • produkty niespełniające wymagań jakościowych oraz przeterminowane produkty spożywcze
 • odpady opakowaniowe, w tym odpady zawierające substancje niebezpieczne
 • odczynniki chemiczne
 • odpady pochodzące z budów i remontów ( gruz, papa, wełna mineralna, styropian, drewno, szkło)
 • złom żelazny i kolorowy
 • błony fotograficzne oraz roztwory wywoływaczy i utrwalaczy
 • odpady tekstylne
Wydrukuj
 • Szanowni Państwo,
  pragniemy poinformować, iż z dniem
  12.03.2019 nastąpiła zmiana nazwy Spółki
  Firma Usługowo-Handlowa EKO-TOP Sp. z o.o. naREMONDIS MEDISON Rzeszów Sp. z o.o.