Przetwarzamy zużyte opakowania

Puste lub częściowo puste opakowania po aerozolach zaliczane są do grupy odpadów niebezpiecznych stanowiących poważne zagrożenia dla ludzi i środowiska. Zgromadzony we wnętrzu pojemników ciężki gaz w połączeniu z tlenem może stworzyć mieszankę wybuchową. Dlatego właśnie przy gromadzeniu i unieszkodliwianiu opakowań po aerozolach muszą być zachowane szczególne środki ostrożności. RESPRAY jako profesjonalny system zbierania, transportu i utylizacji pojemników po aerozolach jest najlepszym wyborem.

Content_Abo-System_Spray-und-PU-Dosenentsorgung_01

Skontaktuj się z nami pod nr +48 17 7735560, +48 604 955 000 lub wyślij → e-mail 

Drukuj