Transport odpadów w rękach specjalistów

W ramach prowadzonej działalności Firma EKO-TOP zapewnia transport odbieranych odpadów wyspecjalizowanymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju odpadów oraz potrzeb klientów.

Do dyspozycji naszych kontrahentów pozostawiamy:

  • samochody przystosowane do transportu odpadów z profilaktyki medycznej i weterynaryjnej  oraz odpadów przemysłowych – samochody o DMC od 3,5 Mg
  • samochód cysternę o kubaturze 5 m3
  • zestawy hakowe (samochód + przyczepa)
  • ciągniki siodłowe wraz z naczepami do przewozu odpadów przemysłowych
  • naczepy chłodnie.

Transport odpadów niebezpiecznych realizowany jest zgodnie z  wymaganiami  międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR). Ponadto dzięki zastosowaniu systemu lokalizacji GPS każda przewożona partia odpadów jest monitorowana od momentu odbioru po dostarczenie odpadów do miejsca unieszkodliwienia.

Drukuj