Sprawdzone technologie gwarancją sukcesu

Firma Usługowo-Handlowa EKO-TOP posiada dwie instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów zlokalizowane w Rzeszowie i Opolu. Zastosowane technologie dają gwarancję pełnego i skutecznego sposobu likwidacji odpadów a także pewność, że utylizacja prowadzona jest w sposób profesjonalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób maksymalnie zabezpieczający środowisko naturalne.

Instalacja w Rzeszowie została uruchomiona w roku 2000 początkowo z przeznaczeniem do unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. Jednakże ze względu na rosnące zapotrzebowanie na utylizację odpadów pochodzących z profilaktyki medycznej i weterynaryjnej w chwili obecnej w znacznym stopniu wykorzystywana jest do ich unieszkodliwiania.

W latach 2007-2008 rozpoczęliśmy eksploatację kolejnej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych w Opolu, co pozwoliło nam na poszerzenie terenu działania o województwa Polski centralnej i południowej.

W roku 2012 EKO-TOP Sp. z o.o. rozpoczął działalność w zakresie przetwarzania odbieranych odpadów tj. produkcji paliwa alternatywnego stanowiącego surowiec energetyczny dla cementowni i elektrowni.

Sprawdzone technologie gwarancją sukcesu

Drukuj