Wydawca

Informacje na temat ochrony danych: Nota prawna

Firma Usługowo-Handlowa „EKO-TOP” Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 120
35 078 Rzeszów

Uprawnienia do reprezentowania:
Zarząd:
Paweł Gunciarz

Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy Rzeszów XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto: BOŚ S.A. O/Rzeszów 161540 1131 2001 6202 1018 0001
Nr KRS 0000050621NIP PL 8131021314
REGON 690343725
kapitał zakładowy: 6 257 000,00 PLN

 

Drukuj